نحوه عملکرد تاسیسات موتورخانه براساس سه بخش اصلی این دستگاه، یعنی مولدهای حرارتی، مبدل‌های حرارتی و لوله‌های رابط صورت می‌گیرد. منظور از مولدهای حرارتی، قطعات دیگ و بویلر موتورخانه بوده که جزو قطعات اصلی دستگاه است. در واقع کل گرمایش تولیدی برای ساختمان از این قطعه گرفته و تولید می‌شود.
عملکرد چیلر جذبی دارای نکات ریز و درشتی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته می شود. ابتدا به اجزای چیلر ابزوربشن و طرز کار چیلر های جذبی پرداخته شده و سپس سیکل آن به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت هر چه بیشتر آن ها می تواند میزان هزینه های ناشی از تعمیر چیلر جذبی و سرویس چیلر جذبی را کاهش دهد.
طرز کار چیلر تراکمی بر پایه چرخه و سیکل سرمایش بنا نهاده شده که این چرخه یکی از رایج ترین اصول طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع است. دستگاه چیلر به انواع مختلفی از جمله چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر و چیلر سانتریفیوژ تقسیم بندی می شود که در این مقاله به تشریح طرز کار چیلر تراکمی می پردازیم.